Exteriérové vybavenie - Prevedenie - Pätky dlhé (zabetónovanie)