Reklamácia alebo vrátenie tovaru

Pokiaľ ste obdržali poškodený alebo chybný tovar, prosíme, aby ste nás o tom informovali nepredlže po prevzatí zásielky. Je dôležité, aby bola reklamácia podaná včas, aby mohla byť riadne a efektívne vybavená.

Pokiaľ sa tovar rozbil počas zákonnej lehoty pre nahlásenie vady, prosíme tiež o vyplnenie formulára. Reklamácia bude vybavená v súlade s platnými zákonmi a našimi obchodnými podmienkami.

  1. Vyplňte náš formulár na vrátenie tovaru. Uveďte číslo objednávky a popíšte dôvod reklamácie alebo vrátenia tovaru.
  2. Po obdržaní vašej žiadosti vás budeme čo najskôr kontaktovať s ďalšími inštrukciami.
  3. Postupujte podľa inštrukcií nášho tímu na odoslanie tovaru späť na našu adresu.

Tovar by mal byť vrátený v pôvodnom stave av originálnom balení.

Dôležité je, aby ste nezasielali tovar späť bez toho, aby ste predtým vyplnili formulár a obdržali od nás inštrukcie.

Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu. Naším cieľom je zaistiť vašu plnú spokojnosť s nákupmi u nás a riešiť všetky vaše problémy čo najrýchlejšie a najľahšie.