S plastom - Prevedenie - Pätky dlhé (zabetónovanie)